Servis

  • pravidelný servis kompresorov, sušičov, odlučovačov oleja, filtrov stlačeného vzduchu a ďalších
  • opravy plánované aj havarijné (všetkých zariadení súvisiacich so stlačeným vzduchom)
  • generálne opravy kompresorov (mazaných olejom aj bezmazných) a sušičov (vymrazovanie, absorpčné a pod.)
  • riešenie problémov s chladičmi (resp. výmenníkmi tepla) - výmena za nové, opravy alebo úplné "repasy"
  • revízie a opravy vymrazovacích sušičov vzduchu (obsahujúcich chladivo "freón")
  • revízie tlakových nádob voľne stojacich, vstavaných v kompresoroch a pod...
  • dodatočná montáž výmenníkov tepla na ohrev úžitkovej vody teplom z oleja kompresora
  • servis pojazdných kompresorov a stavebnej mechanizácie značky Atlas Copco